In Samenwerkingsverband Wantveld was er een themalunch in het kader van het Project ‘Inbedden Motivational Interviewing’. Psychologen Brigit van de Wetering, Laureen Lohman en Marianne de Haas hebben de aanwezigen verteld over verschillende ‘sociale stijlen’ en technieken om met weerstand en blokkades tijdens een gesprek met patiënten om te gaan.

 

Het samenwerkingsverband wil het zogeheten persoonsgericht werken een impuls geven door de in de cursus Motivational Interviewing geleerde verder in de dagelijkse praktijk vorm te geven. In 2017 werden daarom tijdens de themalunch ‘MI@SWV Wantveld’ (MI = Motivational Interviewing) de wensen van de individuele zorgverleners op het gebied van Motivational Interviewing geïnventariseerd. Tijdens de inventarisatie werd duidelijk dat er behoefte was aan een inhoudelijke bijeenkomst. De organisatie van de afgelopen themalunch was hier het directe vervolg van.

Inzicht in de eigen ‘sociale stijl’

Van te voren hebben de aanwezige zorgverleners de Vragenlijst Sociale stijl (30 vragen) ingevuld. Hierdoor wist iedereen in welk kwadrant zijn/haar meest dominante stijl zich bevond.

Verschillen per sociale stijl

De kwaliteiten en moeilijkheden in de interactie per sociale stijl zijn besproken en hoe van deze inzichten gebruik kan maken in de praktijk: wat handig is in een bepaalde situatie en wat ook niet. Daarnaast zijn ook de ‘stages of change’ besproken en hoe die kunnen helpen als er sprake is van weerstand of blokkades bij patiënten.

Psycholoog Marianne de Haas: “Het leek ons leuk om te kijken of er een verschil zat tussen disciplines, bijvoorbeeld of huisartsen overwegend een andere stijl hebben dan de assistentes of psychologen. Alle aanwezigen namen plaats in het ‘vak’ waarin zij het beste passen volgens de test. Opvallend was dat de stijl van alle aanwezigen mensgericht was.”