Vanaf 2019 kan de zogenoemde gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om advies en begeleiding over voeding, beweging en gedrag met als doel een gezondere leefstijl voor de patiënt. De GLI is bedoeld voor gemotiveerde mensen met een matig gewicht gerelateerd gezondheidsrisico.

Voor wie?

Voor verzekerden met een BMI vanaf 25 én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op DM2 of verzekerden met een BMI vanaf 30. Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen. Begin 2020 gaat de eerste groep in de Stevenshof van start.

Wat is er gedaan in 2019? Veel!

In 2019 zijn er binnen de SWV’en van Rijncoepel geen groepjes van start gegaan waardoor de indruk zou kunnen ontstaan dat er niet veel is gebeurd. Maar niets is minder waar! Er is veel tijd gestoken in het uitzoeken en regelen van o.a.:
• Contractering: volgbeleid ontbrak dus zijn er per zorgverzekeraar aparte contracten afgesloten
• Opleiding: twee diëtistes hebben het trainingsprogramma Cool gevolgd en zijn nu officieel erkend Leefstijlcoach. Eén fysiotherapeut rondt de training af op 1 februari 2020;
• Inrichten administratie: intensief overleg met Z&Z over de manier van declareren
De inrichting van het administratieve proces rond de GLI bleek in 2019 voor veel zorggroepen (dus ook voor Rijncoepel) complex te zijn, vooral wanneer patiënten niet in de ketenzorg zitten. Hierover is in 2019 herhaaldelijk met de zorgverzekeraar gesproken. Gaandeweg hebben we gekozen voor een gedegen voorbereiding in 2019 om begin 2020 van start te kunnen gaan.

In 2020 goed van start

En dat is een goede keuze geweest! Want per 2020 en 2021 hanteren zorgverzekeraars een volgbeleid bij de contractering van zorggroepen voor de GLI. Dat betekent dat alle zorgverzekeraars afspraken van Zorg en Zekerheid overnemen. Dit moet tot een landelijke dekking van het aanbod leiden.

Verder gaat de NZa in januari 2020 opnieuw bekijken of de landelijke informatie over GLI verbeterd is en of zorgverzekeraars zorgen voor voldoende aanbod in de regio. Zij hebben de zorgverzekeraars daarvoor om een plan van aanpak gevraagd.

Voor wat het administratieve proces betreft gaan we niet langer wachten. We geloven in preventie en daarom schiet Rijncoepel alle kosten voorlopig voor.