Eerstelijns zorgverleners kennen de patiënt en zijn situatie

Samenwerkingsverband GEZond Voorschoten ziet een steeds belangrijkere rol voor de eerste lijn in de komende jaren. In een veranderend zorglandschap is maatwerk steeds belangrijker. In overleg met de patiënt en zijn omgeving kan het samenwerkingsverband die zorg op maat realiseren. Dat eerstelijns zorgverleners de patiënt en zijn situatie meestal goed kennen is hierbij een pre.

Hoge kwaliteit door structurele samenwerking

Om patiënten chronische aandoeningen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is een structurele en multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners in de eerste lijn nodig. De zorgverleners van GEZond Voorschoten komen tot kwalitatief hoogwaardige zorg doordat zij samen overleggen over de zorgverlening en kennis uitwisselen over ontwikkelingen, methoden en instrumenten. De samenwerking beperkt zich niet tot de bij GEZond Voorschoten aangesloten zorgverleners, maar strekt zich uit tot alle relevante lokale zorgverleners in Voorschoten en omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de wijkverpleging en de thuiszorg. Sinds 1 juli 2017 heeft samenwerkingsverband GEZond Voorschoten zich aangesloten bij Rijncoepel.

Disciplines

  • Apothekers
  • Diëtisten
  • Fysiotherapeuten
  • Huisartsen
  • Praktijkondersteuners

Huisartsen

Huisartsen Praktijk 61
Leidseweg 61
2253 AA Voorschoten
071 – 561 54 17
website

Huisartsenpraktijk S. Farsi
Jan Evertsenlaan 2
2253 XG Voorschoten
071 – 576 21 59
website

Huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan
Wijngaardenlaan 2
2252 XN Voorschoten
071 – 561 25 20
website

Apothekers

Hofland Apotheek
Planciusplantsoen 13
2253 TS Voorschoten
071 – 576 28 77
website

Fysiotherapeuten

Fysiotherapie Noord-Hofland
De Hooghkamer 88
2253 JV Voorschoten
071 – 576 81 74
website

Plexxus Fysiotherapie & diëtetiek
Gezondheidscentrum Pastoor van Bemmelen
Jan Evertsenlaan 2
2253 XG, Voorschoten
071 – 888 76 11
website

Praktijk Frisolaan
J.W. Frisolaan 1
2252 HA Voorschoten
071 – 561 01 39
website

Diëtisten

Plexxus Fysiotherapie & diëtetiek
Gezondheidscentrum Pastoor van Bemmelen
Jan Evertsenlaan 2
2253XG, Voorschoten
071 – 888 76 11
website

Vergoedingen

Overzicht vergoedingen door de ziektekostenverzekering.

Folders

Rijncoepel gebruikt alle zorgprogramma’s en de daarbij horende folders van Knooppunt Ketenzorg. Voor de overige zorgprogramma’s heeft Rijncoepel zelf folders uitgebracht.

Download Individueel zorgplan