Fysiotherapeut (en Master Manueeltherapeut) Katja van der Klaauw heeft bij het jongste samenwerkingsverband van Rijncoepel – GEZond Voorschoten – de rol van Locatiecoördinator Zorg op zich genomen. Zij vindt dat de tijd rijp is om niet langer solistisch te pionieren en de krachten te bundelen door elkaar te inspireren en uit te dagen.

Katja van der Klaauw - Hein Athmer 0059 LR

 

Dit past echt bij mij
In de rol van Locozo ziet Katja een kans om de samenwerking te bevorderen die zij altijd heeft gewild. Toen dit voorbij kwam dacht ze dan ook “Dit is voor mij. Dit past bij mij.” En natuurlijk is ze erg blij dat de groep hier positief tegenover staat. Wel heeft ze gezegd: “Ik doe dit alleen als iedereen ook meewerkt. Ik wil niet aan een dood paard gaan staan trekken.” De organisatiekunde die ze bij haar Masters opleiding heeft gehad, blijkt goed van pas te komen.

Katja: “Wij zijn een groep idealistische zorgverbeteraars. We leggen de lat hoog voor ons zelf.”

Samenwerking vanuit een persoonlijke klik
De samenwerking tussen de afzonderlijke praktijken van GEZond Voorschoten is al jaren geleden op natuurlijke wijze ontstaan. Niet vanuit de geografische ligging van de praktijken in Voorschoten, helemaal niet, maar vanuit een professionele en persoonlijke klik. Sinds de aansluiting bij Rijncoepel is de samenwerking nu voor het eerst ook vastgelegd op papier.

Rijncoepel paste het best bij ons
GEZond Voorschoten heeft zich aangesloten bij Rijncoepel, omdat de multidisciplinaire aanpak van Rijncoepel – als enige in de regio – goed aansluit bij GEZond Voorschoten. Ten tweede is Rijncoepel ambitieus als het gaat om zorginnovaties en dat spreekt de zorgverleners van GEZond Voorschoten aan. En “last but not least” zegt Katja: “Wij delen ons werkgebied samen met SWV Voorschoten, dat al bij Rijncoepel is aangesloten. “Voor patiënten lijkt het ons beter als het zorgaanbod op één lijn is. Een mooi voorbeeld van de samenwerking is dat nu alle huisartsen van Voorschoten de avond- en weekenddiensten in de regio Leiden hebben belegd.

Warme contacten
Om de multidisciplinaire samenwerking te organiseren heeft Rijncoepel een vaste overlegstructuur. Een fijn bijeffect is dat zorgverleners elkaar daardoor meer zien. Zulke menselijke contacten verlagen de drempel om elkaar te bellen met bijvoorbeeld een vakinhoudelijke vraag of voor collegiale ondersteuning.”