Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in samenwerkingsverband Voorzorg-Voorschoten

Een GLI is een leefstijltraject van 24 maanden bestaande uit een combinatie van individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten en altijd gericht op gewichtsverlies.

De GLI is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar en ouder. Mensen met een BMI hoger dan 30 of mensen met een BMI vanaf 25 met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of diabetes type 2 komen in aanmerking.

COOL

Om de GLI uit te voeren moet er met een leefstijl programma gevolgd worden. In Voorzorg gaat het COOL programma gevolgd worden. Er is voor het COOL programma gekozen, omdat zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid alleen het COOL programma vergoedt en ook omdat de vergoeding verloopt via zorggroep Rijncoepel.

Lees het het hele artikel:  GLI in wijksamenwerkingsverband Voorzorg-Voorschoten