De opstartsubsidie voor GLI is door ZonMw aan Rijncoepel toegekend!

In 2040 wordt in onze regio een verdubbeling van het aantal mensen met overgewicht verwacht. Maar niet als het aan ons ligt! Want sinds gisteren, zijn wij één van de tien organisaties in Nederland, aan wie ZonMw een opstartsubsidie voor de GLI (Gecombineerde leefstijl Interventie) gaat verstrekken. Met dank aan alle ondertekenaars van deze subsidieaanvraag en Reos. Er was weinig tijd om de subsidie aan te vragen, maar door de snelheid en flexibiliteit van alle partijen kunnen we een mooie start  maken met de opstart van de GLI in ons werkgebied.

Euforisch moment
“Per email ontvingen wij het bericht van ZonMw en dat was wel even een juichmoment. We kunnen met behulp van deze subsidie aan de slag om dit project een goede professionele en  kleinschalige opstart te geven in de gemeenten Noordwijk, Voorschoten en Leiden. Daarna willen we, als de subsidie afloopt (2022), dit project regio breed uitrollen zodat ook andere deelnemers aan dit traject kunnen aanhaken”, aldus Yolanda Verwoert, bestuurssecretaris en projectleider GLI bij Rijncoepel.

Goede regionale samenwerking
“Dat alle betrokken partijen (red. Zorg en Zekerheid, Reos, Incluzio, ROHWN, Alphen op één Lijn en Knooppunt Ketenzorg) elkaar hebben weten te vinden, is in dit project nu al winst. Iedereen ziet het belang van deze interventie in. En zij hebben zich bereid verklaard om mee te denken over de bekostigings- of implementatiemogelijkheden van de GLI in onze regio. Een waardevolle aanvulling op dit mooie project”.

Volgende stappen
“Mijn eerste stap is nu om mijn to-do-lijstje af te werken, vervolgt Yolanda. Zo worden er patiënten- folders geschreven op taalniveau B1 en daardoor toegankelijk gemaakt voor een brede doelgroep. Er wordt cursusmateriaal voor de leefstijlcoaches ontwikkeld en we willen breed gaan inzetten om de populatie in onze regio te bereiken. We geloven dat deze interventie bijdraagt aan een gezonde populatie in onze regio en dat kan nu met behulp van deze subsidie! Verder gaan we diverse ICT-zaken voor de leefstijlcoaches inregelen (verwijzen, registreren, communiceren en declareren) in één applicatie.  En faciliteren we de leefstijlcoaches bij de opstart van hun groepen (zodra de Corona-maatregelen dit toelaten); o.a. met intervisiebijeenkomsten. Na de zomer gaan we met de andere stakeholders in de regio in gesprek, om plannen te maken voor uitrol en samenwerking in de regio in 2022. Hopelijk zorgt de komende mediacampagne  er voor dat er veel deelnemers zich bij onze leefstijlcoaches melden. ”

 Lokale ondersteuning door Rijncoepel
“Noordwijk zit in de opstartfase. Daar zoeken we bijv. nog een locatie voor de groepsbijeenkomsten en zijn de leefstijlcoaches in gesprek met de wijkmanager van het wijksamenwerkingsverband. Voor Stevenshof hebben we een extra leefstijlcoach kunnen aantrekken waardoor het aanbod kunnen vergroten en er meerdere groepen op verschillende tijdstippen kunnen gaan starten. Zorgzaam Leiden zit in de opstartfase en daar faciliteert Rijncoepel de leefstijlcoach vooral nog op organisatorisch vlak. Voorschoten heeft een wachtlijst en staat te trappelen om te kunnen gaan starten met groepsbijeenkomsten.”

Doelgroepen bereiken
Het is nu tijd om de GLI-campagne te lanceren. Zorgverwijzers krijgen hiermee de tools en input om  hun patiënten goed te informeren. Bovendien willen we de doelpopulatie zelf bereiken zodat zij zelf actief naar de GLI kunnen vragen bij hun verwijzers. Zo kunnen de leefstijlcoaches samen met hun deelnemers aan de slag met CooL. Want daar doen we het uiteindelijk voor: om risicovolle cliënten te begeleiden naar een blijvende gezonde leefstijl!

Met dank aan:
Incluzio (gemeente Leiden)
Knooppunt Ketenzorg
Leefstijlcoaches Rijncoepel
REOS
Wijksamenwerkingsverbanden leiden, Noordwijk en Voorschoten
Zorg en Zekerheid
Zorggroepen: ROHWN en Alphen op een lijn