De voorzitter van Coöperatie De LIMES en de voorzitter van de Raad van Commissarissen vragen uw aandacht voor bijgaande brief.