AGENDA 2021

De geplande bijeenkomsten, overleggen en scholingen zijn uitsluitend bedoeld voor bij Rijncoepel aangesloten zorgverleners.

Voor Rijncoepel scholingen kunnen aangesloten zorgverleners zich aanmelden via secretariaat@rijncoepel.nl o.v.v. naam (voor- en achternaam), discipline, BIG of registratienummer beroepsvereniging, naam beroepsvereniging en praktijk werkzaam.

 

E-Learning behandelwensengesprek

 • van: Knooppunt Ketenzorg
 • datum: m.i.v. 1 februari 2021 live 
 • voor: huisartsen en POH-S
 • online
 • aanmelding: via deze link

Financiële commissie

 • datum: donderdag 16 september 2021
 • tijd: 12.30-13.30 uur
 • voor: leden financiële commissie
 • online

Strategisch Overleg

 • datum: donderdag 16 september 2021
 • tijd: 17.15-18.15 uur
 • voor: bestuur en MT leden
 • online

Innovatie overleg – Diëtetiek

 • datum: donderdag 23 september 2021
 • Tijd: 12.30-13.30 uur
 • Online
 • Voor: diëtisten

Innovatie overleg – Apothekers

 • Datum: donderdag 23 september 2021
 • Tijd: 17.30-18.30 uur
 • Online
 • Voor: apothekers

Raad van Toezicht

 • datum: dinsdag 28 september 2021
 • tijd: 19.00-21.00 uur
 • voor: bestuur Rijncoepel en leden van Raad van Toezicht
 • online (voorlopig)

Webinar Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

 • datum: maandag 27 september 2021
 • tijd: 12.30-13.30 uur
 • Voor: apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten, huisartsen, POH-S, POH-GGZ (geen vacatiegeld)
 • online
 • aanmelding via : secretariaat@rijncoepel.nl
 • uitnodiging

Beleidsdag deel 2; vervolgbijeenkomst en evaluatie

 • datum: dinsdag 5 oktober 2021
 • tijd: 18.30-20.30 uur
 • voor: MT’s van wsv’en
 • online

Webinar Positieve Gezondheid

 • datum: donderdag 7 oktober
 • tijd: 12.30-13.30 uur
 • aanmelding: secretariaat@rijncoepel.nl
 • online
 • uitnodiging

Spiegelavond 2

Zorgprogramma’s: Kwetsbare ouderen, klachten bewegingsapparaat en Incontinentie

 • datum: dinsdag 26 oktober 2021
 • tijd: 19.00-20.30
 • voor: huisartsen, POH-S, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten, locozo’s en ketencoördinatoren
 • online (voorlopig)
 • aanmelding: volgt

Webinar Social Media

 • datum: medio november (volgt binnenkort)
 • tijd: 12.30-13.30 uur
 • voor: MT-leden (locozo’s)
 • door: Dagmar van Oortmarssen en Caroline Piet
 • online
 • aanmelding: secretariaat@rijncoepel.nl

Spiegelavond 3

Zorgprogramma: GGZ

 • datum: verplaatst naar jan/feb 2022
 • tijd: nader te bepalen
 • voor: POH GGZ
 • online (voorlopig)

Webinar DLAM    Diabetypering en Leefstijl als medicijn 2.0′

 • datum: dinsdag 2 november
 • tijd: 12.30-13.30 uur
 • voor: apothekers, diëtisten, POH-S (geen vacatiegeld)
 • door: Anne-Margreet Krijger
 • online
 • aanmelding: secretariaat@rijncoepel.nl
 • extra info: Diabetypering en Leefstijl als medicijn 2.0′

Intervisiebijeenkomst Wijkmanagers

 • Datum: dinsdag 2 november 2021 (onder voorbehoud)
 • Tijd: 17.15-18.15 uur
 • Online
 • Voor: wijkmanagers

ICT commissie

 • datum: donderdag 4 november 2021
 • tijd: 17.15 – 18.45 uur
 • voor: leden werkgroep ICT
 • online (voorlopig)

Zorgoverleg

 • datum: dinsdag 9 november 2021
 • tijd: 10.30-12.00 uur
 • voor: locozo’s van wsv’en
 • online (voorlopig)

Nascholing Langerhans ‘Nieuwe NHG-standaard DM2’

 • datum: dinsdag 9 november 2021
 • tijd: 19.00-21.00 uur
 • voor: huisartsen, poh-s, apothekers
 • online: ja
 • aanmelding: via secretariaat@rijncoepel.nl

POH-S Bijeenkomst

 • datum: dinsdag 16 november 2021
 • tijd: 16.00-17.30 uur
 • voor: POH-s van wijksamenwerkingsverbanden
 • online (voorlopig)

Raad van Toezicht

 • datum: dinsdag  14 december 2021
 • tijd: 19.00-21.00 uur
 • voor: bestuur Rijncoepel en leden van Raad van Toezicht
 • online (voorlopig)