In 2018 konden met subsidie van Zelfzorg Ondersteund twee al langere tijd gekoesterde wensen van Rijncoepel zorgverleners op het gebied van e-health gerealiseerd worden. Ondanks het enthousiasme bij de start zijn beide projecten gestrand. De achtergrond en de waardevolle geleerde lessen delen we graag met anderen. Om teleurstellingen te voorkomen en toekomstige e-health initiatieven de best mogelijke start te geven.

8 tips voor een succesvolle e-health implementatie

  1. Test vooraf de gebruikersvriendelijkheid van de e-health applicatie. Voldoet die aan de verwachtingen van de toekomstige gebruikers?
  2. Stel vast wat de concrete toegevoegde waarde is van de e-health applicatie. Voor alle gebruikers. Voor zorgprofessional én patiënt.
  3. Beperk het pionieren tot een minimum.
  4. Bekijk hoe de applicatie in het bestaande werkproces past
  5. Bekijk of er voldoende integratie is tussen de e-health applicatie en andere gebruikte, bestaande systemen
  6. Stel vast hoeveel tijd en middelen er nodig zijn voor de invoer van de e-health applicatie. Is dat haalbaar?
  7. Neem een standpunt in over de inzet van e-health applicaties binnen de organisatie
  8. Wees ervan bewust dat leveranciers een positief (en soms irrealistisch) beeld schetsen van hun product. Zorg dat van tevoren goed helder is welke onderdelen van het product gerealiseerd zijn.

 

Evalueren van e-health initiatieven

Begin 2019 is geconcludeerd dat de deelprojecten ‘multidisciplinair patiënten portaal’ en ‘e-Vita’ zijn gestrand. Onder het motto ‘van fouten kun je leren’ zijn de twee gestrande projecten met de expertise van Sleutelnet geëvalueerd. Met als doel alle leerpunten, inclusief adviezen, voor de toekomst zeker te stellen.

E-Vita

E-Vita is een interactief zorgplatform waarmee het voor patiënten mogelijk wordt gemaakt om tussentijds digitaal in contact te komen met hun zorgverlener, onder andere door het doorgeven van meetwaarden. Deze vorm van blended-care zou de werkdruk bij praktijkondersteuners kunnen verlagen en de kwaliteit van zorg verbeteren. Het doel van het project was om e-Vita verder naar eigen smaak in te richten, goed in de vingers te krijgen en met de opgedane kennis en ervaring verder te implementeren bij alle praktijken van Rijncoepel. In 2017 was er een kopgroep van vier praktijkondersteuners actief met e-Vita. En maakten 67 patiënten er gebruik van.

E-Vita is gekoppeld aan het Keteninformatiesysteem (KIS) van Vital Health Software. Wegens onvrede over de functionaliteit van dit KIS zijn in 2018 drie samenwerkingsverbanden gestopt met het KIS, waardoor twee van de vier POH’s uit de kopgroep moesten stoppen. Per 2019 is Rijncoepel helemaal met het KIS gestopt en daardoor ook met e-Vita.

Multidisciplinair Patiëntenportaal

Met het multidisciplinair patiëntenportaal van PAZIO werd beoogd om één toegang te creëren naar informatie over, en interactie met, drie disciplines, zijnde de huisarts, de apotheek en de fysiotherapeut. In een later stadium zou dit naar meer disciplines worden uitgebreid. Het portaal zou de patiënt toegang geven tot onder andere inzage van het eigen dossier, de mogelijkheid tot het maken van online afspraken en het invullen van bepaalde benodigde informatie. Het Multidisciplinair Patiënten Portaal is als project uiteindelijk nooit van start gegaan. Daarom is voor de evaluatie van dit deelproject een andere aanpak gekozen.

Het deelproject is al in vroeg stadium gestopt omdat PAZIO de koppeling met Intramed, het informatiesysteem voor fysiotherapie, niet gerealiseerd kreeg. Daarnaast waren er te weinig disciplines aangesloten bij het portaal om deze meerwaarde te geven, zeker naast de reeds bestaande MedGemak app die via MijnGezondheid.net al een deel van de communicatie tussen patiënt, huisarts en apotheek faciliteert.

Zie ook het gehele E-health evaluatie rapport.

ICT commissie

Rijncoepel is een ICT commissie gestart met afgevaardigden van alle samenwerkingsverbanden. De ICT commissie heeft een visie / standpunt ontwikkelt en geeft daarmee richting aan toekomstige ICT plannen. De geleerde lessen zullen bij toekomstige ICT projecten en e-health initiatieven worden toegepast.

Op het moment werkt Rijncoepel samen met Calculus aan drie nieuwe functionaliteiten in VIPLive Samenwerken. Het gaat om de ziektelastmeter, de generieke verwijzing en Ncontrol.

Calculus-1-tool-voor-de-eerstelijn-191126