Vernieuwing voor gestroomlijnde chronische zorg

De zorgprogramma’s hebben de bij Rijncoepel aangesloten samenwerkingsverbanden in de loop van de jaren zelf ontwikkeld. Voor afspraken met de tweede lijn over de zorgprogramma’s was een regionale aanpak nodig. Rijncoepel is daarom lid van Knooppunt Ketenzorg. Knooppunt Ketenzorg ontwikkelt met input van de lokale zorggroepen regionale ketenzorgprogramma’s.

Zorgprogramma’s Rijncoepel

  1. Artrose van heup of knie
  2. Astma
  3. COPD
  4. Diabetes
  5. Geestelijke Gezondheidszorg – stemmingsstoornissen
  6. Hartfalen
  7. Incontinentie
  8. Klachten bewegingsapparaat – lage rugklachten
  9. Kwetsbare ouderen
  10. Preventie Hart- en vaatziekten (CVRM)

Rijncoepel gebruikt alle zorgprogramma’s en de daarbij horende folders van Knooppunt Ketenzorg. Voor de overige zorgprogramma’s heeft Rijncoepel zelf folders uitgebracht. De folders kunt u op de pagina van het betreffende zorgprogramma downloaden.

Met de nieuwste middelen

Via het Keten Informatie Systeem (KIS) kunnen ketenpartners informatie delen over patiënten met een complexe problematiek. Zo kunnen zij bijvoorbeeld in het KIS zien dat het gewicht van een patiënt met diabetes omhoog gaat en actie ondernemen. Het delen van medische gegevens gebeurt met toestemming van de patiënt. Het is de bedoeling dat patiënten zelf op termijn ook in het KIS kunnen, om zo zelf de aanpak van hun ziekte te managen. De invoering van KIS is een goed voorbeeld van hoe Rijncoepel, dankzij de schaalgrootte, de samenwerkingsverbanden kan voorzien van instrumenten die de zorg beter maken. Vital Health is de leverancier van het KIS.

COPD

Dit zorgprogramma is bedoeld voor cliënten met COPD (chronic obstructive pulmonary disease).

Lees verder

Diabetes

Dit zorgprogramma is bedoeld voor cliënten met de diagnose diabetes mellitus type 2 (suikerziekte).

Lees verder

Geestelijke gezondheidszorg

Het zorgprogramma Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is gericht op cliënten met psychische klachten.

Lees verder

Hart- en vaatziekten preventie

Dit zorgprogramma is bedoeld voor cliënten met (opnieuw) een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Lees verder

Hartfalen

Dit zorgprogramma is bedoeld voor cliënten met de diagnose hartfalen.

Lees verder

Incontinentie

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen (zowel mannen, als vrouwen) met ongewenst urineverlies.

Lees verder

Lage rugklachten

Dit zorgprogramma is bedoeld voor cliënten met aspecifieke lage rugklachten (rugklachten waarvoor geen aanwijsbare specifieke oorzaak is gevonden).

Lees verder

Kwetsbare ouderen

Dit zorgprogramma is bedoeld voor ouderen van 75 jaar of ouder met veel zorg, die afhankelijk zijn van zorg of een grotere kans maken op complicaties.

Lees verder

Knooppunt Ketenzorg

Rijncoepel is lid van het Knooppunt Ketenzorg.

Lees verder