Het doel van het zorgprogramma is de COPD zo stabiel mogelijk te houden. Longaanvallen zijn een aanwijzing dat de COPD niet stabiel is. Met een specifieke behandeling worden longaanvallen zoveel mogelijk voorkomen en blijven patiënten hun COPD zo goed mogelijk de baas. Geert Zaaijer is zorgspecialist verzorgt scholing en deelt actief zijn kennis met de zorgverleners binnen Rijncoepel.

Geert Zaaijer - zorgspecialist Astma/COPD
Geert Zaaijer –
zorgspecialist Astma/COPD

Geert: “Door het werken met het zorgprogramma zien COPD-patiënten gelukkig steeds meer dat hun COPD met goede ondersteuning beter stabiel blijft en daarmee ook hun kwaliteit van leven.”

Regelmatig inhalatie instructie opfrissen

Het afgelopen jaar heeft Geert scholing over inhalatie-instructie voor praktijkondersteuners, apothekersassistentes en ook huisartsen en apothekers verzorgd. Geert: “Medicatie inhaleren is een ingewikkelde toedieningsvorm. Het is moeilijk uit te leggen en moeilijk door patiënten goed uit te voeren. Ik ben daarom voor een regelmatige ‘opfris’-instructie. Om te voorkomen dat patiënten tussen wal en schip raken hebben we afgelopen jaar werkafspraken tussen praktijkondersteuners en apothekersassistentes gemaakt.” Op www.inhalatorgebruik.nl  doen patiënten het gebruik van de verschillende inhalatoren voor.

Longaanvallen zoveel mogelijk voorkomen

Longaanvallen zijn een aanwijzing dat de COPD niet stabiel is. Het doel van het zorgprogramma is de COPD zo stabiel mogelijk houden. Dit vraagt om een specifieke behandeling door de praktijkondersteuner. Een patient komt na een longaanval altijd na 2 weken op controle bij de praktijkondersteuner om een eventuele volgende longaanval te voorkomen. Dit jaar hebben wij een boekje ontwikkelt om dit te ondersteunen: het Individueel zorgplan longmedicatie & longaanval actieplan. In het boekje vult de praktijkondersteuner in welke medicatie nodig is als de klachten veranderen. Patiënten kunnen met hulp van hun actieplan zoveel mogelijk zelf actie ondernemen om hun COPD zo goed mogelijk de baas te blijven.

Geert: “Een snelle behandeling van een longaanval (binnen 3 dagen) geeft de beste prognose. Ik vind het erg belangrijk dat patiënten dit weten en dat zij dus niet te lang wachten om hulp te zoeken. Voor patiënten is een longaanval erg ingrijpend.  Vaak zie je wel dat zo’n ingrijpende gebeurtenis ruimte geeft voor gesprek. Bijvoorbeeld om ondersteuning te vragen bij het stoppen met roken. En dan is er toch nog een positieve kant aan zo’n nare ervaring.”

COPD is niet alleen een ziekte van de longen

Vaak wordt gedacht dat COPD alleen de longen betreft, maar dat is niet zo. De ziekte heeft betrekking op het hele lichaam. Het ademen wordt steeds zwaarder en daarom is het belangrijk de spieren rond de longen zo sterk mogelijk te houden en in een zo goed mogelijke conditie te blijven. Dit vraagt training en de juiste voedingstoffen. Om de COPD zo lang mogelijk stabiel te houden is het daarom belangrijk ook de fysiotherapie en de diëtist bij de behandeling te betrekken.

Geert: “Naast Thuisarts.nl verwijs ik mijn patiënten vaak naar de website van het Longfonds. Het Longfonds heeft een uitgebreide website met veel goede informatie voor patiënten en hun naasten.”

Zorgspecialist biedt extra deskundigheid bij de behandeling

Praktijkondersteuners en huisartsen aangesloten bij Rijncoepel kunnen met vragen over individuele patiënten terecht bij de Zorgspecialist. Al was het maar om een twijfel te delen. Het voorkomt dat de patiënt onnodig naar de specialist wordt verwezen. Zorgverleners kunnen hierbij o.a. gebruik maken van de consultatiefunctie in het keteninformatiesysteem (KIS).

Betere zorg door samenwerking: deskundigheid delen
Bij Rijncoepel heeft voor ieder zorgprogramma een zorgspecialist. Meestal is dit een kaderhuisarts. De zorgspecialist deelt actief zijn of haar deskundigheid en ervaring met alle zorgverleners van de samenwerkingsverbanden die bij Rijncoepel zijn aangesloten. Ook verzorgt hij of zij  (na)scholingen