Lid Raad van Toezicht (ZORG)

Over Rijncoepel

Rijncoepel is een serviceorganisatie voor zes multidisciplinaire eerstelijns samenwerkingsverbanden in de regio Zuid-Holland Noord (standplaats Noordwijk). Rijncoepel heeft als doelstelling de aangesloten samenwerkingsverbanden te faciliteren bij het leveren van kwalitatief goede multidisciplinaire ketenzorg voor patiënten met een chronisch gezondheidsprobleem.

Rijncoepel is in 2007 gestart met twee samenwerkingsverbanden die gezamenlijk de zorg naar een hoger plan wilden tillen door de krachten te bundelen. In de afgelopen jaren hebben meerdere samenwerkingsverbanden zich aangesloten en zijn gezamenlijk veel innovatieve zorgprogramma’s ontwikkeld. Zo participeert Rijncoepel o.a. in één van de VWS-proeftuinen, Gezonde zorg, Gezonde regio. De samenwerkingsverbanden zijn vooruitstrevend op het gebied van zorginnovatie en (keten)samenwerking in Nederland.

Binnen de samenwerkingsverbanden werken de medewerkers van 17 huisartspraktijken (met 30 huisartsen), 12 apotheken, 12 fysiotherapiepraktijken, 7 diëtisten en 2 psychologiepraktijken samen aan tien multidisciplinaire zorgprogramma’s.

Het bureau van Rijncoepel is een platte organisatie, aangestuurd door een directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Het bureau bestaat in totaal uit 12 personeelsleden met onder meer een directeur Zorg & Kwaliteit (tevens huisarts bij één van de samenwerkingsverbanden) en heeft een omzet van €1.800.000. De directeur-bestuurder werkt nauw samen met de managementteams (MT’s) van de samenwerkingsverbanden.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Rijncoepel is werkgever en sparringpartner voor de directeur-bestuurder. De Raad komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. De leden van de Raad hebben voeling met het primaire zorgproces en/of de regio waar Rijncoepel actief is. De Raad typeert zichzelf als professioneel-zakelijk op de inhoud en ‘zacht’ op de relatie. Discussies kunnen scherp gevoerd worden, waarbij ieder lid zijn of haar individuele bijdrage levert. Bij besluitvorming wordt gestreefd naar consensus.

De Raad is aangesloten bij de NVTZ en heeft een moderne visie op toezichthouderschap en onderlinge samenwerking. Alle leden hebben één of meerdere aandachtsgebieden en focus. En tegelijkertijd wordt onderling zoveel mogelijk informatie en verantwoordelijkheid gedeeld.

Onlangs heeft de Raad besloten zijn omvang te willen reduceren van vijf naar vier leden.

Vanwege het aflopen van de termijn van twee van de leden, zijn wij op zoek naar 1 nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Wie wij zoeken voor Rijncoepel?

Wij zijn op zoek naar een portefeuillehouder Zorg. De persoon die wij zoeken is bekend met de multidisciplinaire eerstelijnszorg en bij voorkeur ook met de tweedelijnszorg, heeft een relevant netwerk, staat open voor vernieuwingen in de eerstelijn en is bekend met het werken volgens het Triple-Aim +2 principe. Jouw ervaring als (eerstelijns)zorgprofessional weegt zwaar en het is een grote pré als je daarnaast nog bestuurlijke c.q. toezichthoudende ervaring hebt opgedaan.

Je hebt visie op de integrale eerstelijn en op (netwerk)organisaties. Je bent bekend met en leeft naar het actuele toezichtkader van de NVTZ en de principes van good governance uit de Governancecode Zorg (2017).

Gelet op de regionale ontwikkelingen, de positionering en koers van Rijncoepel is bekendheid met toezichthouden op netwerkzorg (over de grenzen van organisaties heen) wenselijk. Je realiseert je dat in het complexe en onvoorspelbare krachtenveld van een netwerkorganisatie ‘in contact’ zijn minstens even belangrijk is als ‘in control’ zijn.

Bij gelijke geschiktheid geeft Rijncoepel, gezien de samenstelling van de Raad, de voorkeur aan een vrouwelijke kandidaat.

De bezoldiging is conform WNT, klasse II.

Procedure en reactie

  • Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag uiterlijk 24 juni a.s. een motivatie en een actueel CV via verwoert@rijncoepel.nl  (bestuurssecretaris Rijncoepel). Voor meer informatie is Yolanda Verwoert telefonisch bereikbaar: telefoon 071 – 820 03 74.
  • Voor inhoudelijke vragen over de Raad van Toezicht kun je contact opnemen met de heer Joost Smit (voorzitter), mobiele telefoon: 06-5151 6080.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.