Team Rijncoepel bureau

Ketencoördinatoren

 • Alice Borsboom – Ketencoördinator SWV GEZond Voorschoten
 • Edith van Bourgondiën – Ketencoördinator SWV’en Voorschoten en ZorgSaam Leiden
 • Maria Rosmolen – Ketencoördinator SWV Stevenshof

Praktijkondersteuners Kwaliteit

 • Kristel van Dijk – astma / COPD
 • Maria Rosmolen – DM / CVRM en overige zorgprogramma’s

Administratie

 • Jolanda de Jong – controller
 • Mirjam Oldenhage – hoofd administratie
 • Margreet Sluimer – administratief medewerker

Bestuur

 • Inge de Weerdt – directeur / bestuurder

Ondersteuning

 • Adriaan Timmers – adviseur ICT
 • Alice Borsboom – secretaresse
 • Hanneke Oltheten – Medisch adviseur
 • Marijn Prins – beleidsmedewerker kwaliteit
 • Gea Stap – stafmedewerker communicatie
 • Yolanda Verwoert – bestuurssecretaris

Raad van Toezicht

 • Dhr.  J. Smit (voorzitter)
 • Dhr.  M. Boersma
 • Dhr.  F. van Rijn
 • Dhr.  A. Warnar