Proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio

Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt snel toe. Hoe kan de zorg voor deze cliënten optimaal geregeld worden? Dat onderzoeken Rijncoepel, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, de Alrijne Zorggroep en patiëntenorganisatie Zorgbelang Zuid-Holland. Dat doen ze in de Proeftuin ‘Gezonde zorg, Gezonde regio’, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Er is behoefte aan geïntegreerde zorg, georganiseerd rondom de patiënt en met oog voor de kosten.

Triple Aim +1 +1

De doelstelling past volledig bij de ambitie van Rijncoepel: betere zorg, betere gezondheid en lagere kosten (Triple Aim), met de patiënt in de lead (+1) en betrokken, goed gefaciliteerde professionals (+1). In het project ‘Gezonde Zorg, Gezonde Regio’ richten de projectpartners de zorg rondom de patiënt slimmer, beter en efficiënter in. Een voorbeeld vormt de ouderengeneeskunde: een werkgroep van patiënten en zorgprofessionals uit de eerste en tweede lijn onderzoeken wat er beter kan. Kan de patiënt bijvoorbeeld met minder medicijnen toe? En hoe denkt de mantelzorger erover?

Drie principes

‘Gezonde zorg, Gezonde regio’ gaat uit van drie principes, die we samen ‘Accountable Care’ noemen. Dat betekent allereerst dat de regie bij de patiënt en de zorgprofessionals wordt gelegd: zij zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van de patiënt. Daarvoor moeten zij tijdig correcte en begrijpelijke informatie krijgen over gezondheid en de uitkomsten en kosten van interventies. Zo kunnen zij het zorgproces goed sturen. Een derde aandachtsgebied is de financiering: de proeftuin onderzoekt of de financiering (deels) kan verschuiven van betaling per verrichting naar geboekte resultaten.

Eerste resultaten

‘Gezonde zorg, Gezonde regio’ is hard aan het werk. Multidisciplinaire werkgroepen hebben gekeken wat er beter kan in de zorg bij diabetes, COPD en Preventie hart- en vaatziekten (CVRM). De eerste maatregelen zijn in de praktijk gebracht. Ook wordt gewerkt aan een goede digitale infrastructuur. Die moet patiënten en professionals in staat stellen verstandige keuzes te maken en bestuurders en verzekeraars voorzien van de nodige sturingsinformatie. Ook de uitkomsten van zorg moeten hierin een plekje krijgen. Er is al een praktijktest uitgevoerd. Nu al is duidelijk dat er het nodige beter kan op het gebied van financiering en contracten.