Eerstelijnszorg op één lijn

Bij de behandeling van steeds meer klachten is de deskundigheid van verschillende zorgverleners nodig. Wij hebben met zorgverleners bij u in de buurt afspraken gemaakt over de gezamenlijke behandeling van een aantal veelvoorkomende chronische klachten. Door afspraken te maken over behandelplan, medicatie, controles, verwijzingen, oefentherapie, voeding et cetera weten patiënten dat de aangesloten zorgverleners kwalitatief hoogwaardige, op maat gesneden, zorg bieden. Deze zorgafspraken hebben wij vastgelegd in zogeheten zorgprogramma’s.

Disciplines

  • Apotheken
  • Diëtist
  • Fysiotherapeuten
  • Huisartsen
  • Praktijkondersteuners

Contact

Samenwerkingsverband Zorgsaam Leiden
De aangesloten praktijken hebben een gezamenlijke website.

Vergoedingen

Overzicht vergoedingen door de ziektekostenverzekering.

Download folders

Rijncoepel gebruikt alle zorgprogramma’s en de daarbij horende folders van Knooppunt Ketenzorg. Voor de overige zorgprogramma’s heeft Rijncoepel zelf folders uitgebracht.

Download Individueel zorgplan