De patiënt als medebehandelaar

SWV Noordwijk Binnen beschouwt de patiënt als ‘medebehandelaar’ in zijn eigen zorgproces. Daar waar nodig en gewenst, staan de zorgverleners klaar om de patiënt te ondersteunen. Om dit goed te kunnen doen, besteedt Noordwijk Binnen veel aandacht aan het opbouwen van een goede relatie met de patiënt en aan effectieve communicatie. Alleen dan kan maatwerk worden geboden.

Een breed aanbod van hoge kwaliteit

Om patiënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is zeer laagdrempelige, multidisciplinaire samenwerking tussen zorgprofessionals noodzakelijk. De zorgverleners overleggen over de zorgverlening en wisselen kennis uit over ontwikkelingen, methoden en instrumenten. De samenwerking beperkt zich niet tot de bij Noordwijk Binnen aangesloten zorgverleners, maar strekt zich uit tot alle relevante lokale zorgverleners. Zo komt SWV Noordwijk Binnen tot een breed en continu aanbod van hoge kwaliteit.

Sterk door samenwerking

SWV Noordwijk Binnen is aangesloten bij de Stichting Rijncoepel. Rijncoepel ondersteunt het samenwerkingsverband waar nodig. Dat kan bijvoorbeeld zijn door oplossingen aan te dragen die de regeldruk verminderen of door ICT te ontwikkelen voor de communicatie tussen de zorgverleners onderling en met de patiënt. Een robuuste samenwerking voor sterke zorg.

Disciplines

  • Apotheek
  • Diëtisten
  • Fysiotherapeuten
  • Huisartsen
  • Praktijkondersteuners
  • Psychologen

Contact

Samenwerkingsverband Noordwijk-Binnen
De aangesloten praktijken hebben een gezamenlijke website.

Vergoedingen

Overzicht vergoedingen door de ziektekostenverzekering.

Download folders

Rijncoepel gebruikt alle zorgprogramma’s en de daarbij horende folders van Knooppunt Ketenzorg. Voor de overige zorgprogramma’s heeft Rijncoepel zelf folders uitgebracht.

Download Individueel zorgplan